• Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Bảng giá
 • Kho giao diện
 • Khách hàng
 • Liên hệ

Bảng giá dịch vụ

 • Supplier 1

 • 5 triệu
 • Duy trì / tháng200.000 đ
 • Duy trì CTV / thángfree
 • Chức năng nâng cao
 • Lấy sản phẩm trên KHT
 • Đưa sản phẩm trên KHT
 • Sub Domain riêng
 • Name Server riêng
 • Tạo Website phân phối
 • Website CTV được khởi tạo 30
 • Số lượng sản phẩm đăng 1.000
 • Xem chi tiết
 • Supplier 2

 • 10 triệu
 • Duy trì / tháng200.000 đ
 • Duy trì CTV / thángfree
 • Chức năng nâng cao
 • Lấy sản phẩm trên KHT
 • Đưa sản phẩm trên KHT
 • Sub Domain riêng
 • Name Server riêng
 • Tạo Website phân phối
 • Website CTV được khởi tạo 100
 • Số lượng sản phẩm đăng 5.000
 • Xem chi tiết
 • Drop Shipping 1

 • free
 • Duy trì / tháng300.000 đ
 • Duy trì CTV / tháng200.000 đ
 • Chức năng nâng cao
 • Lấy sản phẩm trên KHT
 • Đưa sản phẩm trên KHT
 • Sub Domain riêng
 • Name Server riêng
 • Tạo Website phân phối
 • Website CTV được khởi tạo 30
 • Số lượng sản phẩm đăng 200
 • Xem chi tiết
 • Drop Shipping 2

 • 10 triệu
 • Duy trì / tháng200.000 đ
 • Duy trì CTV / tháng150.000 đ
 • Chức năng nâng cao
 • Lấy sản phẩm trên KHT
 • Đưa sản phẩm trên KHT
 • Sub Domain riêng
 • Name Server riêng
 • Tạo Website phân phối
 • Website CTV được khởi tạo 100
 • Số lượng sản phẩm đăng 10.000
 • Xem chi tiết
 • Ecosite 1

 • 50 triệu
 • Duy trì / tháng200.000 đ
 • Duy trì CTV / tháng100.000 đ
 • Chức năng nâng cao
 • Lấy sản phẩm trên KHT
 • Đưa sản phẩm trên KHT
 • Sub Domain riêng
 • Name Server riêng
 • Tạo Website phân phối
 • Website CTV được khởi tạo 1.000
 • Số lượng sản phẩm đăng 25.000
 • Xem chi tiết
 • Ecosite 2

 • 200 triệu
 • Duy trì / tháng200.000 đ
 • Duy trì CTV / tháng50.000 đ
 • Chức năng nâng cao
 • Lấy sản phẩm trên KHT
 • Đưa sản phẩm trên KHT
 • Sub Domain riêng
 • Name Server riêng
 • Tạo Website phân phối
 • Website CTV được khởi tạo 3.000
 • Số lượng sản phẩm đăng 100.000
 • Xem chi tiết
 • Smartsite 1

 • free
 • Duy trì / thángfree
 • Duy trì CTV / thángfree
 • Chức năng nâng cao
 • Lấy sản phẩm trên KHT
 • Đưa sản phẩm trên KHT
 • Sub Domain riêng
 • Name Server riêng
 • Tạo Website phân phối
 • Website CTV được khởi tạo
 • Số lượng sản phẩm đăng
 • Xem chi tiết
 • Smartsite 2

 • 3 triệu
 • Duy trì / tháng150.000 đ
 • Duy trì CTV / thángfree
 • Chức năng nâng cao
 • Lấy sản phẩm trên KHT
 • Đưa sản phẩm trên KHT
 • Sub Domain riêng
 • Name Server riêng
 • Tạo Website phân phối
 • Website CTV được khởi tạo
 • Số lượng sản phẩm đăng 500
 • Xem chi tiết
 • Smartsite 3

 • 5 triệu
 • Duy trì / tháng200.000 đ
 • Duy trì CTV / thángfree
 • Chức năng nâng cao
 • Lấy sản phẩm trên KHT
 • Đưa sản phẩm trên KHT
 • Sub Domain riêng
 • Name Server riêng
 • Tạo Website phân phối
 • Website CTV được khởi tạo 10
 • Số lượng sản phẩm đăng 1.000
 • Xem chi tiết
 • Smartsite 4

 • 10 triệu
 • Duy trì / tháng200.000 đ
 • Duy trì CTV / thángfree
 • Chức năng nâng cao
 • Lấy sản phẩm trên KHT
 • Đưa sản phẩm trên KHT
 • Sub Domain riêng
 • Name Server riêng
 • Tạo Website phân phối
 • Website CTV được khởi tạo 30
 • Số lượng sản phẩm đăng 2.000
 • Xem chi tiết
 • Tên miền

 • Bảng Giá
 • .com, .net280.000 đ
 • .vn830.000 đ
 • .com.vn750.000 đ
 • .org300.000 đ
 • .top280.000 đ - 18.000 đ
 • .info300.000 đ - 59.000 đ
 • .shop859.000 đ
 • .online791.000 đ - 27.000 đ
 • .fans1.898.000 đ
 • .club760.000 đ
 • Xem chi tiết
Vinawebs cung cấp cho bạn là một bộ sản phẩm tổng hợp

Bộ sản phẩm gồm 4 hệ thống chính

  1. Hệ thống website này như một sàn thương mại điện tử - nơi có thể kích hoạt ra hàng nghìn website đang bán hàng, chạy tên miền riêng và có đủ chức năng của một trang website độc lập như đăng sản phẩm, đặt hàng, quảng bá SEO từ khóa, ...Website mang thương hiệu riêng của từng người cộng tác giúp nhận diện được thương hiệu nên thúc đẩy họ đầu tư vào việc bán hàng hơn.

  2. Hệ thống quản lý người bán hàng, cộng tác viên, ... về doanh số, số lượng cộng tác.

  3. Hệ thống quản lý tài chính: báo cáo thống kê doanh thu, chiết khấu, lịch sử giao dịch.

  4. Hệ thống thông báo quản lý đơn hàng liên kết về website chủ: báo cáo đơn hàng, giá thành, tình trạng đơn hàng.

Facebook